Ouderbijdrage

Alle kinderen, ongeacht achtergrond, moeten mee kunnen doen aan de Kindervakantieweek. Het is daarom belangrijk dat we de bijdrage van de ouders zo laag mogelijk kunnen houden.

Ook afgelopen jaar stegen de kosten voor onder andere de boodschappen en elektriciteit flink. Hierdoor zagen we ons genoodzaakt om de ouderbijdrage iets te verhogen.

De ouderbijdrage voor 2024 is als volgt:

  • Groep Geel: 26,- (geen overnachting)
  • Groep Rood en Blauw: 8,50
  • Groep Rood en Blauw: + 7,50 (per overnachting)

Heb je een laag inkomen? Dan kan de gemeente bijdragen aan de kosten voor deelname aan een vereniging of aan een activiteit: zoals bijvoorbeeld deelname aan de kindervakantieweek. Hoe dit werkt en hoe aan te vragen vind je op de website van de gemeente: ga naar www.bergendal.nl/doemeeregeling Je kunt ook bellen naar 14024, spreek Berg en Dal in en als je bent doorverbonden vraag je naar de afdeling Sociale Zaken, Cluster Inkomen.

De ouderbijdrage en de subsidie die wij jaarlijks van de gemeente Berg en Dal ontvangen zijn niet voldoende om alle kosten te dekken. Elk jaar is er daarom een groot aantal sponsoren dat ervoor zorgt dat wij de kindervakantieweek weer kunnen organiseren!